«Կոնսիլիում Գրանդե» իրավաբանական ընկերություն

Ինչպիսի՞ պարտավորությունների կատարումից է ազատվում անձը սնանկության վարույթով։ Ո՞ր գույքի նկատմամբ չի կարող բռնագանձում տարածվել սնանկության վարույթով։ Ինչպե՞ս է նշանակվում գործով սնանկության կառավարիչը։ Սնանկության գործընթացի փուլերը։ Ինչպիսի՞ պետական տուրքեր են վճարվում կամավոր սնանկության դիմում ներկայացնելու համար։

Ինչպիսի՞ պետական տուրքեր են վճարվում կամավոր սնանկության դիմում ներկայացնելու համար

Կամավոր սնանկության գործերով դիմողները ազատված են պետական տուրքերից։

By |2022-02-11T16:47:56+04:00Դեկտեմբեր 29th, 2021||Մեկնաբանությունները փակ են, նյութ՝ Ինչպիսի՞ պետական տուրքեր են վճարվում կամավոր սնանկության դիմում ներկայացնելու համար

Սնանկության գործընթացի փուլերը

Սնանկ ճանաչվելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի հավաքագրում Սնանկության դիմումի ներկայացում դատարան Սնանկության կառավարչի նշանակում և վերջինիս կողմից գործի վարում Դատարանի կողմից սնանկության ավարտի վերաբերյալ վճռի կայացում։

By |2022-02-11T16:49:08+04:00Դեկտեմբեր 29th, 2021||Մեկնաբանությունները փակ են, նյութ՝ Սնանկության գործընթացի փուլերը

Ինչպե՞ս է նշանակվում գործով սնանկության կառավարիչը

Դատարանը նշանակում է գործով սնանկության կառավարչին Պարտատիրոջ կամ պարտապանի ներկայացված թեկնածուին Պատահական վիճակահանությամբ՝ համակարգչային ծրագրի միջոցով։

By |2022-02-11T16:49:58+04:00Դեկտեմբեր 29th, 2021||Մեկնաբանությունները փակ են, նյութ՝ Ինչպե՞ս է նշանակվում գործով սնանկության կառավարիչը

Ո՞ր գույքի նկատմամբ չի կարող բռնագանձում տարածվել սնանկության վարույթով

գործածության մեջ գտնվող տնային օգտագործման առարկաների, հագուստեղենի, կոշկեղենի, սպիտակեղենի, անկողնային և մանկական պարագաների վրա մասնագիտական պարապմունքների համար անհրաժեշտ առարկաների, ձեռնարկների ու գրքերի վրա ընտանի կենդանիների (2 միավոր), ընտանի թռչունների (10 միավոր) մինչև 5 000 դրամ արժողությամբ գույքի հաշմանդամների համար նախատեսված հատուկ, ինչպես նաև նրանց հնարավորություններին հարմարեցված փոխադրամիջոցների, վերականգնման տեխնիկական միջոցների և այլ օժանդակ պարագաների վրա [...]

By |2022-02-11T16:50:50+04:00Դեկտեմբեր 28th, 2021||Մեկնաբանությունները փակ են, նյութ՝ Ո՞ր գույքի նկատմամբ չի կարող բռնագանձում տարածվել սնանկության վարույթով

Ինչպիսի՞ պարտավորությունների կատարումից է ազատվում անձը սնանկության վարույթով

Անձն ազատվում է բոլոր դրամական պարտավորությունների կատարումից, բացառությամբ` ալիմենտների վճարումից. կյանքի և առողջությանը պատճառված վնասներից առաջացող պարտավորություններից. հանցագործությամբ պատճառված վնասի հատուցման պարտավորություններից. սնանկության դիմում ներկայացնելուն նախորդած 90 օրվա ընթացքում ստանձնած և 100.000 դրամը գերազանցող պարտավորությունների. ուսման վարկավորման գումարը վերադարձնելու պարտավորության.  

By |2022-02-11T16:51:37+04:00Դեկտեմբեր 28th, 2021||Մեկնաբանությունները փակ են, նյութ՝ Ինչպիսի՞ պարտավորությունների կատարումից է ազատվում անձը սնանկության վարույթով
Go to Top