Դատարանը նշանակում է գործով սնանկության կառավարչին

  • Պարտատիրոջ կամ պարտապանի ներկայացված թեկնածուին
  • Պատահական վիճակահանությամբ՝ համակարգչային ծրագրի միջոցով։